WwW.GoOd-sMs.mIhAnBlOg.cOm

 

گله میکرد ز مجنون لیلی / که شده رابطه مان ایمیلی

حیف از آن رابطه ی انسانی / که چنین شد که خودت میبینی

عشق وقتی بشود دات کامی /حاصلش نیست به جز ناکامی

بهرت ایمیل زدم پیشترک / جای سابجکت نوشتم به درک

به درک گر دل من غمگین است / به درک گر غم من سنگین است

به درک رابطه گر خورده ترک / قطع آن هم به جهنم به درک

آنقدر دلخور از این ایمیلم / که به این رابطه هم بی میلم

مرگ لیلی ، نت و مت را ول کن / همه را جای OK کنسل کن

OFF کن کامپیوتر را جانم / یار من باش ببین من ON ام

اگر حرفی و پیغامی هست / روی کاغذ بنویس با دست

نامه یک حالت دیگر دارد / خط تو لطف مکرر دارد

کرد رپلای به لیلی مجنون / که دلم هست از این سابجکت خون

باشه فردا تلفن خواهم کرد / هر چه گفتی من همان خواهم کرد

زودتر پیش تو خواهم آمد / هی مرتب به تو سر خواهم زد

راست گفتی تو عزیزم لیلی / دیگر از من نرسد ایمیلی

نامه ای پست نمودم بهرت / به امیدی که سر آید قهرت