WwW.GoOd-sMs.mIhAnBlOg.cOm

 

امشب  شب آخریه که مزاحم دلت شدم / خورشید فردا مال تو ببخش که عاشقت شدم . . .

♥♥♥

دلم با عشق تو عاشق ترین شدتمام لحظه هایم بهترین شد. ولی بی مهریت کار دلم ساخت . دل تنهای من تنها ترین شد

♥♥♥

دوباره فال حافظ و دوباره توی فالمی / همیشه در خیالتم اگرچه بی خیالمی .

♥♥♥

در زمانی که وفا قصه برف در تابستان و صداقت گل ناپیداییست به که باید گفت ، با تو خوشبخت ترین انسانم ؟

♥♥♥

شمع سوزان توام اینگونه خاموشم نکن / از کنارت رفته ام ولی فراموشم نکن

♥♥♥

عاشق هرکس شدم او شد نصیب دیگری * دل به هرکس دادم او هم زد به قلبم خنجری * من سخاوت دیده ام دل را به هرکس می دهم * شرم دارم پس بگیرم آنچه را بخشیده ام

♥♥♥

چترم باز باشد یا بسته فرقی نمیکند بی تو آسمان دلم همیشه ابریست.

♥♥♥

بزرگی را گفتند زندگی چند بخش است ؟

گفت:دو بخش. کودکی و پیری

گفتند پس جوانی چه شد؟

گفت: با عشق ساخت / با بی وفایی سوخت / با جدایی مرد.

♥♥♥

در وفا هیچ کس استاد نیست اما در بی وفایی همه استادن، چطوری استاد؟!

♥♥♥

سكوتم را به باران هدیه كردم / تمام روزها را گریه كردم / نبودی در فراق شانه هایت به هر خاكی رسیدم تكیه كردم...

♥♥♥

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من.............ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت