WwW.GoOd-sMs.mIhAnBlOg.cOm

 

قدر هر ثانیه از عمرت رو به اندازه یک عمر بدون،شاید لحظه ای بعد از آن نباشد .

◘◘◘◘

بدبینی تیریه که اول چشم فرد بدبین رو نشونه میگیره.

بدبین نباش !!

◘◘◘◘

همیشه یادت باشه حس خواستن از حس داشتن بهتره...

◘◘◘◘

انکار یک حقیقت یعنی تثبیت یک اشتباه.

◘◘◘◘

حقیقت رو بپذیر حتی اگه تلخ باشه و یادت باشه همین تلخ بودنه که به شیرینی معنا میده.

◘◘◘◘

انسان تنها موجودی است که قدرت خندیدن به او داداه شده است *پس بخند*

◘◘◘◘

هیچوقت پل های پشت سرت رو خراب نکن، شاید یه روز از رفتن پشیمون بشی بخوای برگردی.

◘◘◘◘

وقتی در شادی بسته میشود، یه در دیگه باز میشه ولی ما به آن در بسته نگاه میکنیم که اون دری که واسمون باز شده رو نمی بینیم.